0964.830.999 - 0904.532.888 

  

 


  • Máy cắt giấy lau tay tự động Máy cắt giấy lau tay tự động
  • Máy cắt giấy lau tay tự động Máy cắt giấy lau tay tự động
  • Máy cắt giấy lau tay tự động Máy cắt giấy lau tay tự động
  • Máy cắt giấy lau tay tự động Máy cắt giấy lau tay tự động
  • Máy cắt giấy lau tay tự động Máy cắt giấy lau tay tự động
  • Máy cắt giấy lau tay tự động Máy cắt giấy lau tay tự động

Máy cắt giấy lau tay tự động

Giá cũ:  0 ₫
Giá bán:  0 ₫

Tình trạng: