0964.830.999 - 0904.532.888 

  

 

JIN SHIWANG VIETNAM CO., LTD         

                                                                  

  • Địa chỉ: TDP Văn Phái, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, T.Hà Nam   
  • MSDN: 0700861029
  • Hotline: 0964 830 999
  • Website: Jinshiwang.com.vn
  • Email: Jinshiwangvietnam@gmail.com
  •  

                 

 

 


BẢN ĐỒ