CÔNG TY TNHH JIN SHIWANG VIET NAM         

                                                                 

Địa chỉ: TDP Văn Phái, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh  Hà Nam   

MST: 0700861029

Điện thoại: 0964.830.999

Website: Jinshiwang.com.vn

Email: Jinshiwangvietnam@gmail.com

 

                 

 

 


BẢN ĐỒ