• CÔNG TY TNHH JIN SHIWANG VIỆT NAM
  • MSDN: 0700861029
  • ĐC: TDP Văn Phái, P.Bạch Thượng, Tx.Duy Tiên, T.Hà Nam
  • ĐT: 0964.830.999
  • Email: Jinshiwangvietnam@gmail.com
  • Website: Jinshiwang.com.vn
captcha

Địa chỉ

 

JIN SHIWANG VIETNAM CO., LTD

MSDN: 0700861029

ĐC: TDP Văn Phái, P.Bạch Thượng, Tx.Duy Tiên, T.Hà Nam

Điện thoại: 0904.532.888 - 0964.830.999

Email: Jinshiwangvietnam@gmail.com

Website: Jinshiwang.com.vn

 

Bản đồ