• Lưỡi mài cạnh gạch đá D100 Lưỡi mài cạnh gạch đá D100
  • Lưỡi mài cạnh gạch đá D100 Lưỡi mài cạnh gạch đá D100
  • Lưỡi mài cạnh gạch đá D100 Lưỡi mài cạnh gạch đá D100
  • Lưỡi mài cạnh gạch đá D100 Lưỡi mài cạnh gạch đá D100

Lưỡi mài cạnh gạch đá D100

Thương hiệu

XINKAI

Giá cũ:  170,000 ₫
Giá bán:  170,000 ₫

Tình trạng:  Đang có sẵn