• Lưỡi mài dãnh gạch đá D100 Lưỡi mài dãnh gạch đá D100
  • Lưỡi mài dãnh gạch đá D100 Lưỡi mài dãnh gạch đá D100
  • Lưỡi mài dãnh gạch đá D100 Lưỡi mài dãnh gạch đá D100
  • Lưỡi mài dãnh gạch đá D100 Lưỡi mài dãnh gạch đá D100

Lưỡi mài dãnh gạch đá D100

Thương hiệu

XINKAI

Giá cũ:  0 ₫
Giá bán:  150,000 ₫

Tình trạng:  Đang có sẵn